Boekrecensie ‘De veranderversneller’, Kilian Bennebroek Gravenhorst

De VeranderversnellerEindelijk iemand die kennis rondom veranderingen bundelt! Een boek vol met praktische en theoretische kennis rondom verandering en veranderen. De Veranderversneller helpt je om vanuit vijf vragen (Waarom? Waartoe? Wat? Hoe? En Wie?) te komen met een veranderverhaal middels het steeds populairder wordende ‘storytelling’. Hierbij wordt rijkelijk gebruik gemaakt van de bestaande kennis en wetenschappen rondom deze thema’s. Het boek wordt opgebouwd vanuit drie redeneerlijnen en vijf vragen die je jezelf of de organisatie stelt:

Inhoud

  • Waar (naar) toe veranderen we? (Doel / richting / toegevoegde waarde)
  • Wat veranderen we? (Verander agenda / aanpassingen in de organisatie)
  • Waarom veranderen we? (Aanleiding / noodzaak / kans)

Proces

  • Hoe veranderen we? (Veranderstrategie / interventies / tijdpad en fasering

Persoon

  • Wie veranderen? (Eigenaarschap / rolverdeling / betrokkenheid)

In de eerste vier hoofdstukken wordt uitgebreid stilgestaan bij bovenstaande vragen. Vervolgens wordt vanaf hoofdstuk 5 aandacht gegeven aan het ‘veranderverhaal’. Waarbij eerst de vier basisprincipes van storytelling (het vertellen van een (verander)verhaal) worden uitgelegd: voorbereiding, waarheid, vertelstijl en presentatie. Vervolgens wordt in hoofdstuk vijf, zes en zeven verder in gegaan op het creëren en vertellen van een goed veranderverhaal.

Dit boek kan gelezen worden als een soort van blauwdruk-achtige tool om een verandering mee ‘aan te pakken’. Gevaarlijk denk ik en volgens mij ook zeker niet de intentie van de auteur. Elke verandering is (inhoudelijk) anders en elke organisatie vraagt om een andere verander aanpak. Zet het boek in als een check zou mijn advies zijn: heb ik iets over het hoofd gezien? Mis ik iets? Waar moet ik nog meer aan denken?

Conclusies het feit dat ‘De Veranderversneller’ een goed overzicht biedt van allerlei theorieën en modellen rondom veranderingen is erg fijn. Het boek wordt hierdoor voor mij een soort van naslagwerk dat je er bij elke nieuwe veranderopgave even bij pakt. Om zo te kijken of je niks over het hoofd hebt gezien. Lees het boek makkelijk weg? Nee, niet echt. Door de vele theorieën en modellen gaat de leesbaarheid van het boek achteruit. Maar dit maakt de diepgang weer goed! Dus, wil je snel kennis opdoen rondom organisatieverandering en storytelling of wil je voor jezelf een overzicht rondom thema’s die er toe doen aangaande verandering? Dan is dit boek een absolute aanrader!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *