Uitgevoerde projecten/opdrachten

Visio

Logo VisioOpdracht Visio: begeleiden proces waarin marktbewerking centraal staat ten einde nieuwe toestroom van cliënten te realiseren.

 

Rol: consultant/adviseur Koninklijke Visio Amsterdam e.o.

 

Advies inzake instroomverhoging i.h.k.v. marktverandering bij Koninklijke Visio (ZG instelling). Onderzoek en veranderadvies inzake toekomstbestendigheid. Denkend vanuit de marktveranderingen die implicaties hebben op interne ontwikkelingen.

Kerntaken:

  • Onderzoek en analyse van de markt
  • Advies en aanbevelingen inzake marktbewerking
  • Procesbegeleiding om te komen tot marktbewerking

Elver

Logo ElverOpdracht ELVER: Teamcoaching en procesbegeleiding

Samen met collega coach en adviseur van Xpertise Zorg (voorheen bij HHM / Timeslab) begeleiden van een verandertraject bij zorgorganisatie Elver (Voorheen: Fatima Zorg & Schreuderhuizen) in Gelderland.

Kernwoorden:

  • Toekomst bestendig maken organisatie;
  • Van top-down naar bottom-up: Rijnlands organiseren;
  • Verantwoordelijkheden laag in de organisatie;
  • (Team)coaching van zelfstandige teams.

Voor gehandicapten zorgorganisatie Elver mocht ik als teamcoach en procesbegeleider een pool van 10 coaches begeleiden zodat Elver zelf in staat is om hun zelfstandige teams te begeleiden.

De weg naar zelfstandigheid

Een intensieve en boeiende weg samen met Elver! Na een gedegen voorbereiden is gekozen voor een aanpak waarbij zelforganisatie (middels een nieuwe besturingsfilosofie) als een olievlek zou verspreiden door de organisatie. Maar liefst 86 teams zijn van start gegaan als zelfstandig team. Elver heeft in dit traject afscheid genomen van ongeveer 20 clustermanagers en heeft deze vervangen door 5 regio managers. Hierdoor is de organisatie platter en wendbaarder geworden.

Daarnaast is met behulp van dialogen door de gehele organisatie opnieuw gekeken naar de bijdrage van stafafdelingen aan het primair proces. Er is gekeken wat hun toegevoegde waarden kan zijn voor zowel de cliënt als voor de medewerker. Stafafdelingen staan nu dichter bij de teams.

Sebastiaan: “Heel bijzonder hoe groot de verandering is geweest die plaats heeft gevonden binnen Elver. Niet alleen is er hard gewerkt binnen de zelfstandige teams, maar ook alle stafafdelingen en het management heeft een verandering doorgevoerd. Waarbij het Rijnslands denken echt is omarmd.”

Resultaat

Per team is gezamenlijk een visie uitgezet en een plan voor de toekomst gemaakt.Elk team op het eigen tempo en elk team heeft een traject doorgemaakt passend bij het team. Heel mooi om te zien hoe coaches vanuit de organisatie vorm hebben gegeven aan deze ontwikkeling.

Daarnaast is mooi om te zien dat ELVER een onomkeerbare organisatieverandering in gang heeft gezet en echt gedurfd heeft om een uitdaging aan te gaan!

Siza

Logo SizaOpdracht Siza: Teamcoaching en procesbegeleiding

Teamcoaching, ondersteuning en advies bij het verandertraject waarbij NAH zelfstandig gaan werken.

Kerntaken:
– Advisering verandering naar zelforganisatie
– (Team)coaching zelforganiserende teams
– Ondersteuning projectleiders NAH teams

Voor gehandicapten zorgorganisatie Siza mocht ik als teamcoach en procesbegeleider diverse teams coachen op weg naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

De weg naar zelfstandigheid

Voorafgaand hebben we met het management gekeken naar een passend proces. De teams werden voorheen aangestuurd door een teamleider. Dit bleek haaks te staan op de wens naar meer zelfstandigheid. De organisatie besloot om deze reden niet meer te kiezen voor een model met daarin de rol van teamleider.

Sommige teams werkten al langer als team samen. Er kwamen ook nieuwe teams, waarbij de teamgenoten elkaar nog niet kenden. In de procesaanpak hebben we hier rekening mee gehouden. De weg naar zelfsturing verschilde daardoor per team. Waarbij elk team uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen heeft: meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Sebastiaan: “We hebben mooie stappen kunnen zetten naar meer zelfsturing binnen de teams. In het begin keken de teams vooral naar het management en wat beter kon. Nu is men bewust dat men zelf aan het roer staat om stappen te kunnen en mogen zetten. In dit proces gaat het, bij mijn rol, niet alleen om inbreng van kennis. Juist door het gesprek in het team met elkaar aan te gaan kom je tot nieuwe inzichten en visie. Het aangaan van deze dialoog heeft ogen geopend. Het raken van mensen en binnenkomen bij mensen is de start van de verandering.”

Resultaat

Per team is gezamenlijk een visie uitgezet en een plan voor de toekomst gemaakt. Er zijn grote stappen gezet in de weg naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen de teams. “Je hebt ons anders leren kijken”, was een opmerking die ik na afloop van een team kreeg. Een mooi compliment!

Daarnaast is gebleken dat alle teams inmiddels, naast positieve feedback van klanten, ook financieel gezien erg goed draaien!

Stichting de Rozelaar

Logo Stichting de RozelaarOpdracht stichting De Rozelaar: Teamcoaching

In Barneveld bij stichting De Rozelaar mogen bijdragen aan hun organisatieontwikkeling. De Rozelaar heeft het Rijnslands denken omarmd waarbij ‘zelforganisatie’ en ‘verantwoordelijkheden laag in de organisatie’ belangrijke begrippen zijn geworden.

Kernwoorden:

  • Teamcoaching zelforganiserende teams
  • Coaching van teamleiders
  • Advisering verandering naar zelforganisatie

Resultaat

Het project Mijn Rozelaar 2018 heeft cliënten en medewerkers nadrukkelijker een stem gegeven. Er is iets merkbaar veranderd, medewerkers zijn gegroeid in eigenaarschap en minder afwachtend in wat het management doet of vindt.

Zelfstandige teams: Teams nemen verantwoordelijkheid voor hun teamontwikkeling en groei in ontwikkeling. Ze monitoren zichzelf met de teambarometer. Medewerkers hebben inzicht in (1) de groeifase waarin hun team zich bevindt, (2) rollen en kwaliteiten binnen het team en (3) hun potentieel, de kansen die er liggen voor hun team. Teams werken met een teamplan, krijgen kaders en spelregels die door het management zijn ontwikkeld.