Elver

Logo ElverOpdracht ELVER: Teamcoaching en procesbegeleiding

Samen met collega coach en adviseur van Xpertise Zorg (voorheen bij HHM / Timeslab) begeleiden van een verandertraject bij zorgorganisatie Elver (Voorheen: Fatima Zorg & Schreuderhuizen) in Gelderland.

Kernwoorden:

  • Toekomst bestendig maken organisatie;
  • Van top-down naar bottom-up: Rijnlands organiseren;
  • Verantwoordelijkheden laag in de organisatie;
  • (Team)coaching van zelfstandige teams.

Voor gehandicapten zorgorganisatie Elver mocht ik als teamcoach en procesbegeleider een pool van 10 coaches begeleiden zodat Elver zelf in staat is om hun zelfstandige teams te begeleiden.

De weg naar zelfstandigheid

Een intensieve en boeiende weg samen met Elver! Na een gedegen voorbereiden is gekozen voor een aanpak waarbij zelforganisatie (middels een nieuwe besturingsfilosofie) als een olievlek zou verspreiden door de organisatie. Maar liefst 86 teams zijn van start gegaan als zelfstandig team. Elver heeft in dit traject afscheid genomen van ongeveer 20 clustermanagers en heeft deze vervangen door 5 regio managers. Hierdoor is de organisatie platter en wendbaarder geworden.

Daarnaast is met behulp van dialogen door de gehele organisatie opnieuw gekeken naar de bijdrage van stafafdelingen aan het primair proces. Er is gekeken wat hun toegevoegde waarden kan zijn voor zowel de cliënt als voor de medewerker. Stafafdelingen staan nu dichter bij de teams.

Sebastiaan: “Heel bijzonder hoe groot de verandering is geweest die plaats heeft gevonden binnen Elver. Niet alleen is er hard gewerkt binnen de zelfstandige teams, maar ook alle stafafdelingen en het management heeft een verandering doorgevoerd. Waarbij het Rijnslands denken echt is omarmd.”

Resultaat

Per team is gezamenlijk een visie uitgezet en een plan voor de toekomst gemaakt.Elk team op het eigen tempo en elk team heeft een traject doorgemaakt passend bij het team. Heel mooi om te zien hoe coaches vanuit de organisatie vorm hebben gegeven aan deze ontwikkeling.

Daarnaast is mooi om te zien dat ELVER een onomkeerbare organisatieverandering in gang heeft gezet en echt gedurfd heeft om een uitdaging aan te gaan!