Siza

Logo SizaOpdracht Siza: Teamcoaching en procesbegeleiding

Teamcoaching, ondersteuning en advies bij het verandertraject waarbij NAH zelfstandig gaan werken.

Kerntaken:
– Advisering verandering naar zelforganisatie
– (Team)coaching zelforganiserende teams
– Ondersteuning projectleiders NAH teams

Voor gehandicapten zorgorganisatie Siza mocht ik als teamcoach en procesbegeleider diverse teams coachen op weg naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

De weg naar zelfstandigheid

Voorafgaand hebben we met het management gekeken naar een passend proces. De teams werden voorheen aangestuurd door een teamleider. Dit bleek haaks te staan op de wens naar meer zelfstandigheid. De organisatie besloot om deze reden niet meer te kiezen voor een model met daarin de rol van teamleider.

Sommige teams werkten al langer als team samen. Er kwamen ook nieuwe teams, waarbij de teamgenoten elkaar nog niet kenden. In de procesaanpak hebben we hier rekening mee gehouden. De weg naar zelfsturing verschilde daardoor per team. Waarbij elk team uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen heeft: meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Sebastiaan: “We hebben mooie stappen kunnen zetten naar meer zelfsturing binnen de teams. In het begin keken de teams vooral naar het management en wat beter kon. Nu is men bewust dat men zelf aan het roer staat om stappen te kunnen en mogen zetten. In dit proces gaat het, bij mijn rol, niet alleen om inbreng van kennis. Juist door het gesprek in het team met elkaar aan te gaan kom je tot nieuwe inzichten en visie. Het aangaan van deze dialoog heeft ogen geopend. Het raken van mensen en binnenkomen bij mensen is de start van de verandering.”

Resultaat

Per team is gezamenlijk een visie uitgezet en een plan voor de toekomst gemaakt. Er zijn grote stappen gezet in de weg naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen de teams. “Je hebt ons anders leren kijken”, was een opmerking die ik na afloop van een team kreeg. Een mooi compliment!

Daarnaast is gebleken dat alle teams inmiddels, naast positieve feedback van klanten, ook financieel gezien erg goed draaien!