Teamcoach in de zorg

We leven in een tijdperk waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, de omgeving complexer wordt en omstandigheden alles behalve zeker zijn (ook wel de VUCA world genoemd). Dit geldt zeker ook voor de zorgsector die bijna continue onderhevig is aan veranderingen en wijzigingen. Minder managers of teamleiders en een plattere organisatie waardoor meer taken en verantwoordelijkheden bij het team komen te liggen. Hoe nemen we verantwoordelijkheid als team? Hoe verdelen we taken met elkaar? Hoe maken we afspraken met elkaar? Hoe gaan we als team met elkaar om (feedback/teamplan/teamwaarden/kaders/spelregels)? Allemaal om de zorg voor de cliënt zo goed mogelijk vorm te kunnen geven. Een teamcoach met kennis en ervaring in de zorg kan jouw team wellicht verder helpen.

Teamcoach zorg: waarom een teamcoach?

Teamcoach ter ondersteuning van jouw team
Als team zie je dat de zorg aan verandering onderhevig is en dat meer verantwoordelijkheden en taken in het team komen te liggen. Dat betekent dat je als team verantwoordelijkheid moet gaan nemen voor de kwaliteit van zorg en ook de voortgang van de zorg. Je wordt verantwoordelijk voor bijvoorbeeld financiële taken, HR(M) of PZ zaken en ook het maken van een jaarplan komt veelal voor jullie rekening. Dat is nieuw en heb je mogelijk nog nooit eerder gedaan. Daarnaast ben je ook nog meer verantwoordelijk geworden voor het reilen en zeilen binnen jouw team, hierbij wordt feedback geven en ook het aanspreken van collega’s steeds belangrijker.

Een teamcoach helpt hierbij. Een teamcoach neemt niet over, maar helpt jullie als team om uiteindelijk verantwoordelijkheid te nemen. Zodat jullie kunnen zeggen dat jullie team daadwerkelijk handen en voeten kan geven aan het thema zelforganisatie of zelfsturing. Heel in het kort kun je samen met de teamcoach gaan kijken naar: (1) waar sta je op dit moment?, (2) waar wil je naar toe?, (3) hoe gaan we daar komen? en (4) waar moeten we aan werken? In het artikel teamcoaching ga ik hier wat dieper op in. Voorafgaand aan de teamcoaching kan in een gesprek verkend worden welke wensen er liggen vanuit het team.

Teamcoach ter ondersteuning van een manager / teamleider

Als manager / teamleider zie je jouw span of control toenemen. Je krijgt veelal meer verantwoordelijkheid voor meer teams. Een uitdaging! Een teamcoach kan helpen. Een teamcoach neemt niet de taak over van jou als manager of teamleider. Een teamcoach komt ook niet tussen een team en de manager of teamleider in te staan. Wat doet de teamcoach dan wel? De teamcoach ondersteunt het team ten einde de doelen die zijn opgesteld door de manager of teamleider te behalen. Dit alles binnen de kaders en spelregels die door jullie samen zijn vastgesteld. Voorafgaand aan de teamcoaching kan in een gesprek verkend worden welke wensen er liggen vanuit de manager / teamleider.

Teamcoach zorg: ik help je graag verder!

Sebastiaan van der ValkMijn naam is Sebastiaan van der Valk (lees meer) en het is mijn passie om mensen, teams en organisaties in de zorg te helpen bij het maken van veranderingen die momenteel op zorgorganisaties afkomen. De afgelopen 8 jaar heb ik kennis en ervaring opgedaan in de zorgsector. Hierbij vervulde ik de rol van teamcoach en procesbegeleider van grote veranderprocessen. Zullen we eens nader kennis maken?

“Sebastiaan is een enthousiaste respectvolle coach. Met een warme, rustige, doch zeer professionele uitstraling en is ontspannen in omgang. Je voelt je zeer snel op je gemak bij hem. Hij is praktisch, resultaat- en doelgericht, dat helpt een team om te groeien. Dankzij zijn coaching, stap voor stap richting teamdoelen heeft hij verschillende teams binnen Siza belangrijke stappen naar zelfsturend / zelforganiserend kunnen laten maken. Samen eigenaarschap pakken op teamprocessen en de inhoud. Kortom een zeer goede coach, van harte aanbevolen!” – Ine Peters – Siza en Hersenz cognitief trainer