Mijn visie op verandering en transitie

Veranderingen komen steeds sneller op ons af en hebben een steeds grotere invloed op mensen, organisaties en de overheid. Zorgorganisaties bevinden zich in een continue veranderende omgeving met hoge onzekerheid en complexiteit die lang niet altijd helder is. In deze steeds sneller veranderende wereld (ook wel de ‘VUCA world’ genoemd), dient ’veranderen’ in de aard van een organisatie te zitten. Continue veranderen is de nieuwe werkelijkheid! Waarbij wendbaarheid en flexibiliteit essentieel zijn.

Verandermanagement waarbij men een verandering probeert te sturen, manipuleren of volledig probeert te managen is verleden tijd. We rollen steeds minder uit, minder verandering en transitie‘blauwdrukken’ en voeren orders die top-down worden gegeven niet roekeloos meer uit. Nee, we gaan met elkaar in gesprek, zorgen voor een goede dialoog die waardevolle veranderingen van onderaf op gaat brengen. Daarbij oog hebbende voor eenieders vakmanschap.

Als adviseur, begeleider of coach tijdens veranderingen in (zorg)organisaties word ik gedreven en raak ik geïnspireerd door het nieuwe organiseren en het nieuwe veranderen. Bij het maken van transities en veranderingen hecht ik waarde aan de volgende kernbegrippen:

Vertrek vanuit de mens

Waartoe ben je als zorginstelling op aarde? Waarom verleen je de diensten die je verleent? En ook wat is je core-business, de bedoeling van je organisatie. De kern, het hart? We werken met (vak)mensen en vóór mensen, om het beste uit hen te halen!

Hoe vertalen we dan dit vertrekpunt, naar de rest van de organisatie? Zet je de leefwereld voorop, of moet je concluderen dat systemen, regels en controle de overhand voeren?

Stap voor stap veranderen

Veranderen doe je niet procesmatig en veranderingen rol je niet uit. Veranderen doe je stap voor stap, in heel kleine stapjes. Laat iemand eens 10 boeken voor je leggen in één keer. Observeer 15 seconden en draai je dan om. Hoeveel titels kun je opnoemen? Doe het nu nogmaals. Laat iemand 1 boek neerleggen, draai je om en benoem. Draai terug en laat er nog een boek bij leggen, draai je om en benoem. Ik weet zeker dat je dicht bij de 10 titels van de boeken gaat komen. Geen grote passen, maar klein beginnen en vanuit daar vooruit!

Faciliteer het gesprek / de dialoog

Durf met elkaar het echte gesprek aan te gaan. Binnen teams, binnen managementteams, bij de Raad van Bestuur en bij de Raad van Toezicht. Maar juist ook met cliënten en verwanten. En nog verder… met elkaar onderling! Wanneer je elkaar in de ogen kijkt en voelt wat de ander bedoelt en zegt, dan pas begint de échte verandering en transitie.

Transitie in de zorg

Leren door fouten te maken

“Als je van fouten leert, waarom zijn er dan geen scholen die fouten onderwijzen?”, een bericht op Twitter dat ik ooit eens tegen kwam. Het meeste leer je van het maken van fouten. Waarom stellen we ons dan niet ten doel om fouten te maken? Laat de controle en het beheersen los en durf te gaan voor vertrouwen en het geven van (regel)ruimte. En bij loslaten en meer vrijheid horen fouten. Mooi! Daar kan je weer van leren en groeien!

Durf gedrag en houding bespreekbaar te maken

“Ons eigen gedrag is de zwakke schakel tussen onze plannen en de resultaten de we boeken” (Boek: Doorbreek de Cirkel). Het is ons eigen handelen en ons eigen gedrag dat verandering en transitie tegenhoudt. Zonder dat wij het weten. Om dit destructieve gedrag en handelen te doorbreken, moet je begrijpen hoe je dit gedrag zelf in stand houdt en kunt veranderen.

Verbinding: oprechte interesse, nieuwsgierigheid en belangstelling

Met oprechte interesse en nieuwsgierigheid in de mens, in zijn Gedragsveranderinghandelen en zijn beweegredenen kun je daadwerkelijk aansluiting vinden en toe gaan naar win-win situatie. Vanuit belangstelling ga je weg bij systeemdenken of organisatietaal. Je raakt de mens. Luister naar waar de ander vandaan komt en waar de ander naartoe wil. Dan ontstaan er mooie dingen.

Begeleiding, advies en/of coaching

Op zoek naar adviseur en/of (team)coach voor jouw eigen team, afdeling of organisatie? Mensen uit (zorg)organisaties zijn zelf heel goed in staat om verandering en/of transitie ruimte te geven. Ze hebben alleen wat meer fans en supporters nodig! Soms is daar wat hulp in de vorm van bestuurs- en/of managementondersteuning bij nodig. Soms kunnen begeleidings- en/of behandelteams net een extra stukje coaching gebruiken. En af en toe kan een frisse en nieuwsgierig blik, met kritische vragen net die laatste druppel zijn voor staf of ondersteunende diensten. Ik help en faciliteer graag! In een eerste gesprek kunnen we met elkaar verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen.