Vuca world en communicatie

Vuca WorldOnlangs schreef ik een artikel over de VUCA world. Een begrip voor de snel veranderende, onzekere, complexe en dubbelzinnige wereld waar wij ons als mensen en organisaties momenteel in bevinden. Door collega Jacqueline Rijpma werd ik getipt op een nieuwe model in de communicatie wereld dat mijns inziens erg goed aansluit bij de VUCA world. Hierbij dus: VUCA world en communicatie

VUCA world in het kort

In het vorige artikel hebben we geconcludeerd dat het werken met een 5 of 10 jarenplan waarin alles tot en met het detail is uitgewerkt, niet meer van deze tijd is. In de VUCA world zet je, nadat je een helder inzicht hebt gegeven in de situatie zoals hij nu is, een stip op de horizon: een doel. Deze begrijpbare stip bespreek je met de belangrijke (interne)stakeholders in de organisatie. Gezamenlijk ga je middels kleine stapjes toewerken naar dit doel. Je bent en blijft flexibel en stuurt continue bij als dit nodig is.

VUCA world en communicatie

Door Betteke van Ruler is onlangs de Reflectieve Communicatie Scrum™ gepresenteerd. Scrum werd geïntroduceerd in een onderzoek door Nonaka en Takeuchi (1986 in Harvard Business Review gepubliceerd).

Het model van Betteke haakt mijns inziens in op de VUCA world. Waar in de ‘oude wereld’ nog traditionele communicatieplannen werden opgesteld waarin de doelen en de route precies kon worden uitgestippeld, kan dat niet meer in de VUCA wereld. Een communicatieplan dient in deze tijd ook een slim, flexibel en bewegelijk communicatieplan te zijn. In het communicatieplan wordt een richtinggevend doel neergezet waar men op een flexibele manier gaat komen. Op die manier kan je bepalen of je nog steeds op de juiste manier bezig bent en of er in de tussentijd geen essentiële veranderingen in de context hebben plaatsgevonden.

Vuca world en persoonlijk leiderschapDe kern van de Reflectieve Communicatie Scrum ziet er als volgt uit:

  1. Evaluatie vindt tijdens het gehele communicatieproces plaats: doen we het goed en zijn er veranderingen in de context?
  2. Tijdens de intake wordt een richtinggevend doel of ambitie opgesteld in overleg met de organisatie;
  3. Communicatie interventies worden in één of meerdere sprints uitgevoerd, welke worden opgesteld door een multidisciplinair team. Er wordt gewerkt met acties die goed bij te stellen zijn;
  4. Tijdens de sprints wordt gemonitord en gereflecteerd in de vorm van zogenaamde scrums: korte meetings waaraan de direct betrokkenen meedoen.
  5. Na iedere sprint vindt een validatiemeeting plaats: evaluatie van de afgelopen sprint en vooruit kijken: hoe gaan we verder.
  6. De opdrachtgever wordt meegenomen in het communicatie project en oog voor samenwerking met afdelingen en netwerken is belangrijk.
  7. Afsluiting zodra alle partijen zodra de al dan niet bijgestelde ambitie is gehaald.

VUCA world en Reflectieve Communicatie Scrum

Hoewel het Reflectieve Communicatie Scrum nog in de kinderschoenen staat en er nog mee getest wordt, vind ik het model erg goed aansluiten en passen bij de eerder omschreven VUCA world. Een model dat er voor zorgt dat je ook met je communicatie flexibel bent en eventueel snel aanpassingen kan maken wanneer dit nodig is. Beide versterkt elkaar! En in een VUCA world kan dat zo maar eens sneller nodig zijn dan je denkt!